Společnosti

Dohoda o provedení práce a nároky

Občas můžete zaslechnout, že známý pracuje „na dohodu“. Co to znamená? V praxi zaměstnavatelé používají dvě, a to:

  1. Dohoda o provedení práce.
  2. Dohoda o pracovní činnosti.

Obě dohody jsou si blízké v tom, že ani jedna nezakládá stejná nároky, jako máte v běžném pracovním poměru. Jestliže jste zaměstnáni u svého zaměstnavatele na „hlavní“ pracovní poměr, pak vám na základě zákoníku práce vznikají různé nároky, ale také povinnosti.

Mezi běžné nároky patří právo na dovolenou. To znamená, že je naprosto a zcela běžné, že při splnění podmínek – při odpracování určité doby, si můžete čerpat dovolenou a užívat si s rodinou volné chvíle. Stejně tak při potřebě náhlého ošetření nebo vyšetření u lékaře, se odeberete k lékaři a dobu strávenou na ošetření (praktický lékař, zubař, gynekolog apod.) vám váš chlebodárce je povinen proplatit.

žena zdravotník

Anebo jste dárci krve, pak i tento čas máte automaticky proplacený. Máte nárok na třináctý a čtrnáctý plat, pokud ho zaměstnavatel formou bonusu vyplácí. Máte nárok i na příplatky za práci o víkendech, přesčasový příplatek, příplatek za práci v noci a spoustu dalších.

Se vším, co jsme zmiňovali, se v případě dohod rozlučte. Pouze, pokud by bylo v dohodě výslovně sjednáno, že máte nárok například na příplatek za práci o sobotách a nedělích, pak ano. Jestliže nic z toho sjednáno není, ze zákona vám nárok nevzniká.

Ale co je pro vás dobrá zpráva je to, že jak v „hlavním“ pracovním poměru, tak i v případě dohody o provedení práce máte právo podepsat Prohlášení poplatníka a uplatnit tak slevu na dani i slevu na děti, správně – daňové zvýhodnění. Tím dosáhnete vyšší odměny, protože se vám bude danit nižší částka.

kalkulačka mzdy

A kolik vlastně si vyděláte na dohodu o provedení práce, to má na starost naše kalkulackacistemzdy, která vám vypočte na jedno kliknutí vaši čistou odměnu!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup