Nakupování

Mrazem sušené ovoce obsahuje mnoho živin a nepodléhá zkáze

V některých blozích a odborných i laicky zaměřených článcích s tématikou fitness se můžete dočíst o tom, jak prospěšná je mražená zelenina, a že se vlivem nízkých teplot ztrácí jen nepatrné množství vitamínů. Kupříkladu někteří kulturisté vám doporučí konzumaci mražené zeleniny se nevyhýbat, neboť je to zdroj významných živin. Mražení je totiž mnohem šetrnější způsob uchovávání potravin, nežli tepelná úprava za vyšších teplot. Byli si toho vědomi lidé již ve starověku, kupříkladu staří Inkové v peruánských Andách zjistili, že některé byliny byly pro ně přínosné i poté, co byly vystaveny teplotám pod bodem mrazu a současně nízkému tlaku vzduchu.

ovoce sušené mrazem

Tento jev se stal mnohem později tématem výzkumu uchovávání a zpracování potravin a v laboratorních podmínkách se podařilo tímto způsobem sušit i ovoce. Ovoce sušené mrazem a za nízkého tlaku vzduchu je již běžně na trhu, v odborné terminologii se jedná o tzv. lyofilizované plody. Lyofilizace využívá nízké teploty a tlaku vzduchu k tomu, že se kapalina neodpařuje tak, jako když je surovina vystavena vyšším teplotám, ale přechází přímo z pevného skupenství v plynné.

musli a sušené maliny

Tento proces uchová uvnitř buněčnou strukturu a většinu cenných látek v nezměněné podobě, tím pádem je sušení ovoce mrazem na kvalitativně mnohem vyšší úrovni, než za přítomnosti horkého vzduchu, jak tomu bývá v běžných sušičkách.

Mrazem sušené ovoce lze také dlouhodobě skladovat i bez použití konzervačních látek a dalších nežádoucích přísad, máte tak při ruce stále zásobárnu plodů, jako kdyby byly čerstvé. Stačí je namočit do vody nebo přidávat k obilným kaším, do jogurtů, pudinků a mnoha dalších dezertů.

Výhodné je to zejména v tom, že nejste primárně závislí na dodavatelích ovoce čerstvého, které se prodává na pultech supermarketů, a jestliže si obstaráte lyofilizované ovoce v BIO kvalitě, bude pro vás mnohem větším přínosem.