Společnosti

Přece bychom v Čechách nepodpořili ekologii a technologický rozvoj!

V době, kdy se stále dokola řeší ekologie je takový případ velmi překvapující. I když se snažíme třídit odpad, zpracování a využití dále jaksi vázne. Toho je důkazem i firma Enress, která vytvořila stroj, který díky chemické recyklaci dokáže proměnit plasty na kapalinu. Více než polovina plastového odpadu stále nyní končí na skládce, protože recyklace se nevyplácí. Zatím se u nás recyklují výhradně PET lahve.
plastové lahve
Stroj, který díky pyrolýze umí změnit plast na kapalinu by podle společnosti Enress mohl stát prakticky v každém městě a snadno pomoct s obrovským množstvím vytříděných plastů. Bohužel zatím nápad a stroj zůstávají nevyužité. To nutí společnost vzdát se vidiny toho, že pomohou v rámci České republiky se zbavováním se plastů. Aktuálně se rozhodla firma technologii vyvézt do zahraničí, kde je o vynález zájem, a kde jde všechno mnohem jednodušeji a rychleji.
Průtahy a odklady
Tvůrci stroje již několik let řeší nejen s celnicí, ale i s dalšími úřady možnost provozování stroje s touto technologií. Alternativa zpracování odpadu však nemá podporu ani v zákoně, a tak nejen tento, ale i podobné projekty zůstávají nevyužity.
Vytříděné plasty by se díky novince, která je změní na ropný produkt, mohly dále využít k výrobě elektrické energie a tepla či na výrobu dalších materiálů. Jedním z dalších produktů recyklace by také mohl být využitelný plyn a uhlík. To všechno lze udělat bez dalšího zatěžování životního prostředí.
netříděný odpad
I jiné země v našem sousedství vyvíjí podobná zařízení, ale na rozdíl od nás je postupně uvádí do praxe. V Rakousku například vláda společně s firmou OMV podpořila společnost Leitner. Obdobně získaný olej pak přidává do pohonných hmot. Stejně tak Velká Británie prostřednictvím vlády a British Airways získává a dále využívá výsledky depolymerizace. V Nizozemí v podstatě stejně využívají výstupní produkt pro pohon lodí.