Dům a byt

Čistá voda není samozřejmost

Voda ve venkovním a zdaleka ne jenom venkovním bazénu nevydrží nikdy dlouho čistá. Stačí klidně i jenom krátká doba, po niž je bazén ponechán svému osudu a zanedbáván, a už může být zle. Něco do něj napadá z okolní vegetace, něco sem může zanést vítr a něco třeba koupající se lidé, na kvalitě vody se může podepsat třeba i v okolí žijící zvířectvo nebo hmyz. A činnost mikroorganismů a řas také nelze podceňovat, jakkoliv jde o pouze mikroskopické protivníky.
čistá voda v bazénu
Voda se zkrátka dříve či později začne samovolně kazit. A proti tomu je nezbytné bojovat, nemá-li se obsah bazénu změnit v něco, do čeho se bude normální člověk štítit vstoupit.
K čištění vody už dnes požíváme různé technické vymoženosti. Máme tu třeba bazénové vysavače, máme tu plachty na zakrytí, síťky na manuální odstraňování plovoucí špíny, máme tu nejrůznější chemické přípravky, plnící tu ten a tu onen úkol.
A opomenout nesmíme ani bazénovou filtraci. Zařízení, jež do sebe jednou stranou nasává vodu z oné nádrže a stranou druhou vypouští zpět tutéž tekutinu, jenom o poznání čistší. Na čemž má rozhodující zásluhu jen zdánlivě banální písek do bazénové filtrace https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru.
Proč je tu písek tak důležitý? Když se vlastně zdánlivě nejedná o nic světoborného, když jsou to zdánlivě jenom docela obyčejná zrnka horniny, jakých je všude kolem nás plno?
voda v bazénu
Jde o to, že právě tento písek slouží jako filtr, právě na něm tu ulpívají nečistoty plující ve vodě. A aby tento správně filtroval, je nutné, aby měl přesně ty vlastnosti, jaké má mít. Hlavně tedy
– správnou velikost zrn, udávanou výrobcem
– a ostré hrany zrn, na nichž se nečistota zachycuje.
Pouze optimální písek zaručí správnou funkci filtrace. A proto nemůže být ponecháván jenom svému osudu. Musí být také průběžně proplachován, aby se z něj zachycené nečistoty odstranily, a musí se měnit, kdykoliv se zrna ohladí.
A za to tento člověku významně vyčistí vodu, v níž je potom radost se koupat.