Společnosti

Myši jsou problém


I když se myÅ¡i mohou těšit urÄité oblibÄ› u vÄ›dců a dÄ›tí, je tomu tak obvykle jenom v případÄ›, že jde o myÅ¡i laboratorní, tedy o ty, jež jsou umÄ›le odchované, chované tak, aby nám neÅ¡kodily, a pochopitelnÄ› i neÅ¡kodné po zdravotní stránce. S takovými si lze i pohrát, i je využívat k pokusům Äi jiným lidem prospěšným úÄelům.

OvÅ¡em myÅ¡i žijící divoce v naÅ¡em okolí, to už je jiná. Ty lze považovat za naÅ¡e nepřátele, a to vlastnÄ› plným právem. Protože nám tyto nejen zneÄiÅ¡Å¥ují prostÅ™edí, ale mohou Å¡kodit i naÅ¡im majetkům a roznášet nemoci, které rozhodnÄ› nepatří mezi banální. Takže urÄitÄ› nejde o nepřátele směšné, nad jejich drobným tÄ›lem bychom se mohli leda tak usmívat.

myš a dřevo

Takové myÅ¡i už si dávno zvykly na lidskou přítomnost. A tudíž se nám nastÄ›hovaly nejen do venkovských sýpek, ale i do mÄ›st, kde se jim zejména v kanálech a kolem popelnic skvÄ›le žije. Potravy tu mají dost, pÅ™irozených Å¡kůdců zoufalé minimum, a tak se nám tu vesele množí. Ba přímo pÅ™emnožují. A protože už tyto pronikají i do naÅ¡ich domovů a dalších budov, je tÅ™eba s nimi bojovat. Je tÅ™eba je likvidovat. A to pÅ™edevším formou deratizace Praha, jež je v takovém velkém mÄ›stÄ› vlastnÄ› jedinou možností, jak stavy onÄ›ch hlodavců redukovat. ZnaÄné množství koÄek, jež by myÅ¡i lovily, totiž do ulic vypustit nemůžeme, dost velké zmije už teprve ne, sovy a jiní draví ptáci jsou též nedostatkoví, a nic jiného tak na myÅ¡i neplatí.

myš na zemi

Odborníky na hubení těchto škůdců je tedy třeba angažovat. A to především tam, kde se myši usídlily a vadí tam, případně v provozech zabývajících se zpracováním potravy, kde by se drzé myši rády přiživily. Protože jenom co nejefektivnější boj vedený proti hlodavcům může přinést žádoucí výsledky. Nelze si sice dělat iluze, že bychom se někdy těchto drobných tvorů stoprocentně zbavili, ale polevovat nesmíme. Protože soužití lidí s takovými tvory nepřipadá v úvahu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup