Obyčejný nápoj?


Také jste ráno zvyklí si dát svůj šálek nÄ›Äeho povzbudivého, teplého, porci nÄ›Äeho, co Vás postaví na nohy? V tom případÄ› jistÄ› saháte po kvalitní kávÄ›, která se v naÅ¡ich konÄinách sebevÄ›domÄ› zabydlela a získala svou neotÅ™esitelnou pozici. Navzdory faktu, že původnÄ› pochází až z daleké Arábie, jen těžko bychom hledali domácnost, kde nenajdeme ani jedno zrnko. Troufneme si říci, že taková domácnost snad ani není. To vÅ¡e jen díky svým naprosto jedineÄným vlastnostem.

Kouzelné vlastnosti

KromÄ› klasiky v podobÄ› vzpruhy, v podobÄ› povzbuzení, které ÄlovÄ›k bÄ›hem dne alespoň jednou potÅ™ebuje, pÅ™ináší i chvilky pohody a odpoÄinku. Není vÅ¡ak radno podceňovat volbu druhu pÅ™i nákupu, v neposlední Å™adÄ› je důležitá i správná příprava kávy, která může mít velký vliv na její výslednou chuÅ¥ a aroma. Je snad důvod si nevytvoÅ™it svůj malý pohodový rituál, svůj okamžik pohody, kdy jste již v zajetí oné kouzlené a zcela charakteristické vůnÄ›? A jak tedy dosáhnout co nejlepšího výsledku? StaÄí pár jednoduchých zásad, nezapomeňte pÅ™edevším, že zrna by mÄ›la být jednoznaÄnÄ› ÄerstvÄ› namletá, bez toho si nepochutnáte.