Ekonomika

Ceny energií v roce 2020

Elektřina

Počátek roku 2019 došlo ke zdražování elektřiny pro domácnosti, průměrně o 10%. V roce 2020 tomu nebude jinak, avšak předpokládá se růst cen o 5 až 6%. Hlavním důvodem je prodej silové elektřiny od našeho největšího výrobce této energie, ČEZ, průměrně o 18% výše. Změna se tedy projeví i u koncových odběratelů neboli domácností. České rodiny si v průměru za stejnou spotřebu elektřiny připlatí stokoruny, mnohdy až tisícikoruny. Tyto predikce spotřebitelé mohou očekávat i v následujících dvou letech, 2021 a 2022.
elektrická energie

Zemní plyn

V případě dalších surovin, jako je zemní plyn, se očekává mírný pokles. Pro konečné spotřebitele je tato situace v porovnání s cenou elektřiny pro nadcházející období lepší. Důvodem jsou nízké burzovní ceny a také stabilizace cen plynu po teplejší zimě.

Uhlí

Hlouběji sáhnout do kapsy musí spotřebitelé, kteří za hlavní zdroj tepla využívají uhlí. Cena za metrák je v průměru o 40 Kč vyšší. Tyto ceny se však liší dle bydliště. Velkou roli cen uhlí hraje i konečný náklad za dopravu.

Hlavní důvod růstu cen elektřiny

Nyní se nacházíme v období ekonomického růstu, roste i hodnota tržních statků. Tudíž dochází k prospívání firem, toto vede ke zvyšování platů a neustále se zvyšující poptávce. Dle statistik měla Česká republika v roce 2018 nejvyšší spotřebu elektrické energie. Naopak v případě hospodářské krize by ceny energií oproti růstu, klesaly.
kabel distribuce

Jak se mohou domácnosti vyhnout zdražování?

Nejčastějším případem, kdy se spotřebitelé snaží vyhnout růstu cen, je změna dodavatele. Jedná se však pouze o krátkodobý efekt, kdy dříve či později i ostatní dodavatelé musí zdražit.
Výhodně se jeví zafixování cen silové elektřiny. Znamená uzavření smlouvy na dva nebo tři roky, kdy cena v této smlouvě je pěvně fixovaná. Tím pádem se vyšší cena zákazníka nedotkne. V posledních letech byl i vyšší zájem o fixované tarify, kdy se počet zákazníků zvýšil. V případě konce fixovaného období se pak zákazník musí připravit na změny v cenách.