Ekonomika

Jak udržet únosné ceny vody pro všechny spotřebitele?

Mnozí z nás se za posledních 10 let vždy hrozí, když přijde domů faktura za služby vodného a stočného. (I když stát tvrdí, že se s cenou za podzemní vodu se nehýbalo 14 let.) Ale ceny těchto služeb jsou rok od roku vyšší a přitom spotřeba je téměř stejná, to pociťujeme všichni každý rok na své peněžence.

Pokaždé, když se novelizuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tak tomu předchází bouřlivá debata jak vodohospodářů, tak ministerstva životního prostředí. A výsledek jejich debat má vždy zásadní vliv na ceny vodného a stočného. I důsledky sucha za poslední 2 roky tak pocítí všichni spotřebitelé vody. Stát letos zdražuje pitnou vodu, kterou získává z podzemních zdrojů, tím vzroste vodné pro obyvatele obcí přibližně až o 50 Kč na osobu za rok. Toto zdražení se netýká majitelů běžných studní.

Důvod zdražení je ten, že stát chce postupným zdražením chránit strategické zásoby podzemní vody. Chce motivovat odběratele k využívání povrchové vody, například z potoků, řek, rybníků a přehrad. Zvýšený poplatek bude i za vypouštění čištěné i nečištěné odpadní vody. Spotřebitelé si tak připlatí za stočné.

Je známo, že kvalita vod v Česku je nedostatečná, protože hodnoty dusičnanů a fosforu nezodpovídají správné normě. Ceny vodného stanoví každé povodí na základě svých výdajů za správu.

v Vlastní zdroj vody – investice do budoucnosti.
Pokud chcete ušetřit na účtech za vodu, tak výhodná investice je pořízení vlastní studny. Týká se to samozřejmě těch, kdo tu možnost má. Kombinace pitné vody z vodovodních kohoutků a polévání zahrady a naplnění bazénu z vlastní studny – tak to je opravdu velmi dobrá investice. Protože ceny vody v budoucnosti klesat nebudou, ale porostou.

Přibližné náklady vrtané studně se pohybují od 1000 do 5000 Kč za běžný metr. Pro vyvrtání nové studny je potřeba vybavit územní rozhodnutí a povolení vodoprávního úřadu k odběru vody. Protože ceny vody v budoucnosti klesat nebudou, ale porostou, náklady na studnu s dobrou pitnou vodou se vrátí za pár let. A to stojí za to, protože voda se v budoucnosti bude vyvažovat zlatem.