Ekonomika

Hedgeové fondy v praxi

Hedgeové fondy se stávají velice oblíbenou formou kolektivního investování a jejich popularita stále roste. Co to však hedge fond vlastně je?

V principu se jedná se o speciální typ investičních fondů, které jsou mnohými opěvovány hlavně kvůli nižším regulatorním nárokům na založení a obecně liberální právní úpravě. Díky nižší míře regulace, mohou pak hedge fondy investovat do rizikovějších odvětví, s kterými jsou zpravidla spojeny vyšší výnosy a zajímavější zisky.

Hlavou hedgeového fondu je správce, ten určuje investiční strategie a má na starost obstarání dostatku finančních prostředků (především skrze vklady investorů), které bude hedge fond později obhospodařovat.

počítače

Získané finanční prostředky poté správce hedge fondu investuje do řady různých nástrojů. Ve většině případů půjde o akcie, dluhopisy, opce, komodity či jiné cenné papíry, ale mohou to být i například kryptoměny. Investoři pak sdílejí výnosy z těchto investic úměrně k výši jejich vkladů.

Díky investování do vícero odvětví pomocí různých investičních nástrojů dochází k tzv. diverzifikaci portfolia, čímž zkušený správce snižuje investiční riziko a zvyšuje ochranu nezkušených investorů.

Založení hedgeových fundů

Hedge fondy mohou být založeny například jako:

  • Družstva
  • Obchodní společnosti
  • Podílové fondy (existuje více typů podílových fondů)

Hedge fondy jsou typicky zakládané v zahraničních offshore jurisdikcích, především z důvodu příznivějšího právního prostředí a výhodným daňovým podmínkám. Mezi nejoblíbenější destinace k založení hedge fondu patří Seychely, Kajmanské ostrovy nebo Britské Panenské ostrovy.

Rozdělení hedgeových fundů

Jelikož hedgeové fondy nemají přesně danou právní definici, tak nemají ani přesně stanovené rozdělení. Standardně se ale dělí dle stylu obchodování, případně dle zaměření investic.

burza

Podle druhu investování můžeme dělit hedgeové fondy na

  • Akciové
  • Komoditní
  • Měnové
  • Smíšené